Çık Dışarıya Oynayalım2018-09-30T22:50:39+00:00

Project Description

Çık Dışarıya Oynayalım Projesi

Aktif Yaşam Derneği, Milli Eğitim Bakanlığı ve Coca-Cola Hayata Artı Vakfı ortaklığında gerçekleştirilen Çık Dışarıya Oynayalım Projesi, çocukların gündelik yaşamlarında en uzun zamanı geçirdikleri okullarda, yaratıcılıklarını geliştirecekleri, hareket ederek ve iletişim kurarak oyun oynayabilecekleri alanlar oluşturarak, öğrencilerin gündelik yaşamlarında aktifleşmelerine katkıda bulunmak amacıyla 2010-2014 yılları arasında hayata geçirildi.

  • 5 yıl boyunca devam eden proje kapsamında Türkiye’nin 50 ilinden 500 okula aktif oyun alanları yapıldı.
  • Fiziksel aktiviteye dayalı geleneksel, yerel, bölgesel, evrensel, tarihsel 1.000 kadar oyun incelendi, farklı uzmanlık eksenlerinden danışmanlarla atölye çalışmaları yapıldı.
  • Oyunlar, farklı okul tiplerine ve coğrafi yapılara göre düzenlendi. Derlenen bilgilerin ışığında tasarlanan oyunlar, okulların bahçelerine çizilerek oynanabilir hale getirildi.
  • Okul bahçelerinde, zeminlere çizilerek oynanabilir hale getirilen oyunlar arasında aşık oyunu, gerekli, micoz gibi geleneksel oyunlar, seksek gibi evrensel oyunlar ve twist gibi modern oyunlar yer alıyor.
  • Yön bulma, toplama çıkarma ve kelime türetme gibi konuların öğrenilmesini kolaylaştıran oyun alanları da matematik, İngilizce, coğrafya gibi branş derslerini eğlenceli hale getiriyor.
  • Okullardaki oyun kulüplerinin kurulmasını teşvik eden etkinlikler yapıldı.
  • Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Bölümlerinde okuyan gençlerin dahil olduğu gönüllü oyun rehberleri ağının altyapısı oluşturuldu.
  • Çık Dışarıya Oynayalım projesi kapsamında incelenen ve tasarlanan tüm oyunlar derlenerek ‘Aktif Oyunlar Rehberi’ oluşturuldu.

Örnek Oyun Alanları

Dünyanın birçok ülkesinde çocukların severek oynadıkları seksek oyunu, her yaştaki öğrencinin, birçok farklı yorumla oynamasına olanak verecek şekilde tasarlandı. Oyun, öğrencilerin el, kol ve göz koordinasyonunu geliştirirken, sıçrama hareketiyle denge ve kas kuvvetinin artmasını sağlıyor.

Rakamların, harflerin veya yönlerin, belli kurallar ışığında birleştirilmesiyle oluşturulan ve branş derslerinin eğlenceli bir şekilde öğretilmesine olanak tanıyan sayı, alfabe ve yön bulma oyunları, öğrencilerin toplama-çıkarma-çarpma-bölme gibi temel matematik becerilerini, Türkçe veya İngilizcedeki doğru dilbilgisi kullanımlarını ve yön bulma duygularını geliştiriyor. Oyunlar aynı zamanda, eğilme, kalkma, sıçrama ve dönme hareketleriyle denge ve kas kuvvetinin gelişmesine yardımcı oluyor.

Günümüz çocuklarının severek oynadıkları labirent ve twist benzeri oyunlar ve geçmişten günümüze taşınan satranç ve dama gibi zekâ oyunları, oynarken fiziksel olarak aktifleşmelerine olanak tanıyacak şekilde tasarlandı.

Kültürümüzün geçmişten günümüze aktardığı birçok geleneksel oyunun oynanmasına imkân veren oyun alanları tasarlandı. Aşık oyunu, gerehli, gaydırah, micoz, 9 taş, yağ satarım bal satarım ve mendil kapmaca gibi birçok geleneksel oyunun oynanmasına imkân tanıyan oyun alanlarıyla, öğrenciler hem kültürel bir kalıntıyı yeniden canlandırıyor hem de fiziksel olarak aktifleşiyor.