Oyun Kültürü Ve Oyun Yoluyla Kültürlerarası Öğrenme Projesi2018-09-15T23:17:00+00:00

Project Description

Oyun Kültürü Ve Oyun Yoluyla Kültürlerarası Öğrenme Projesi

Avrupa Birliği’nin gençler için oluşturduğu ve gençler arasında kültürlerarası bilgi alışverişi sağlamayı ve diyalog kurulmasını amaçlayan “Youth in Action” Programı kapsamında, Fransa, İspanya, Bosna-Hersek, Makedonya ve Türkiye ortaklığında yürütülen “Oyun Kültürü Ve Oyun Yoluyla Kültürlerarası Öğrenme Projesi”nin Türkiye ayağı Aktif Yaşam Derneği tarafından yürütüldü. Proje, çocuk alanında çalışan ya da eğitim gören ve/veya bu alanda çalışmak isteyen öğrencileri, uzmanları ve temsilcileri bir araya getirerek deneyim ve bilgi paylaşımı sağlanması amacıyla hayata geçirildi.

2 yıl süren projenin ilk ayağı 2-9 Mart 2013 tarihleri arasında, ortak ülkelerden katılımcıların oluşturduğu bir grup ile Fransa’da düzenlenen eğitim semineri gerçekleştirildi. Seminerler 6 ay arayla diğer katılımcı ülkelerde düzenlenmeye devam edildi. İnteraktif seminerler yoluyla katılımcılar oyunların içinde doğdukları kültürler ile ilişkisini inceledi ve farklı kültürlerdeki geleneksel oyunları tanıma fırsatı elde etti. Ayrıca oyunların kültürler ile nasıl şekillendiğini ve farklı kültürlerdeki oyun imkânları ve engellerini irdeledi ve katılımcı ülkelerin çocuğun oyun hakkı konusunda güncel durumlarını görme fırsatı elde etti.