Loading...
Hakkında2018-10-02T22:33:39+00:00

Aktif Yaşam Derneği, araştırma ve uygulama projeleri yapan bir grup akademisyen, sosyal bilimci, proje tasarım ve uygulama uzmanı tarafından 2008 yılında kuruldu. Dernek, düzenli fiziksel aktiviteye dayalı aktif yaşam tarzını okullarda, işyerlerinde, evlerde ve kamusal alanlarda her yaş, cinsiyet ve bedensel yapıdaki bireyin yaşamının bir parçası haline getirmek amacıyla bilgi üretiyor ve bu bilgileri sürdürülebilir projelerle gündelik hayat pratiğine dönüştürüyor.

Bilim ve teknolojinin hızla gelişmesiyle ortaya çıkan yenilikler, insanların yaşam tarzlarını değiştiriyor ve gündelik hayatlarının hareketsizleşmesine sebep oluyor. Oysa insanların sağlıklı ve kaliteli bir hayat sürmeleri için fiziksel aktiviteye ihtiyaçları var. Yılda 3.2 milyon insanın ölümüne yol açarak global düzeyde ölüme neden olan risk faktörleri arasında dördüncü sırada yer alan hareketsizlik/ inaktivitenin önlenmesi için ulusal ve uluslararası düzeyde çalışmaların hızlanması ve fiziksel aktivitenin bir gündelik yaşam pratiğine dönüşmesi gerekiyor.

Aktif Yaşam Derneği, projeler, araştırmalar ve yayınlar aracılığı ile ailelere, toplum üyelerine, politika yapıcılara ve halk sağlığı profesyonellerine bilgi, yönlendirme ve danışmanlık hizmetleri sunarak, toplumda bireylerin daha aktif ve kaliteli bir yaşam sürdürmeleri için çalışmalar yapar.