Loading...
IPA Türkiye2018-10-02T22:37:58+00:00

IPA Türkiye kimdir? 

IPA, Uluslararası Oyun Derneği (IPA), 1961’de İskandinavya’da kurulmuş uluslararası bir sivil toplum örgütüdür. Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi 31. Maddesi’nde kabul edilen çocuğun oyun hakkının korunması, desteklenmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalar yürütür.

IPA’nın 50’den fazla ülkede üyeleri ve aktif grupları vardır; Arjantin, Avustralya, Brezilya, Kanada, Danimarka, Almanya, Hong Kong, Hindistan, Japonya, Hollanda, Yeni Zelanda, İskoçya, İspanya, İsveç, İngiltere, Kuzey İrlanda, Malezya, Amerika Birleşik Devletleri, Galler, Rusya, Nepal.  IPA üye grupları, çocuk oyun hakkını desteklemek için çeşitli projelerde yer alır. Bu projeler; seminerler, konferanslar, inceleme gezileri, araştırmalar, yayınlar, oyun alanı tasarımı, oyun çalışanı eğitimleri, oyun programları ve oyun şenlikleri etkinliklerini içerir. Ulusal gruplar genellikle çocukların mutluluğu, refahını ve çocuk oyun hakkını destekleyen diğer kurumlarla çalışmalar yürütür.

IPA, tüm uzmanlık alanlarından çocuklarla birlikte ve çocukların yararına çalışan insanları bir araya getiren disiplinler arası bir organizasyondur.

Bünyesinde barındırdığı profesyonel meslek gruplarının çeşitliliği IPA’nın en güçlü yönlerinden biridir. IPA, disiplinler ve sektörler arası tartışma ve analizleri destekleyerek oyun çalışanları ve araştırmacıları arasında bilgi alışverişini teşvik eder. IPA üyeleri arasındaki gayri resmi bağ, iki veya daha fazla ülkenin projelerde birlikte çalışmasına imkan verir. IPA üyeleri, çocukların iyiliği ve refahını evrensel bir konu olarak görmektedir; Çocuk ve gençlerin güvenlik ve sağlıklarını geliştirici fiziki ve sosyal çevreler geliştirmek yerel ve evrensel bağlılık gerektirmektedir. Ulusal üyeler, IPA’nın üç yılda bir düzenlenen uluslararası konferanslarına ev sahipliği yaparlar.

IPA Aynı zamanda çocuk haklarına dair sözleşmesine de General Comment veriyor. 2013’de, sel, felaket, deprem, savaş gibi kriz ve afet sonrası dönemlerdeki çocuklara oyun alanı yaratımı ve oyun hakkına dikkat çekerek ve kabul ettirerek bir başarıya imza attı.

Daha fazla bilgi için; www.ipaturkiye.org

Aktif Yaşam Derneği, Uluslararası Oyun Derneği’nin (IPA) Türkiye çalışma grubudur.