Türkiye Toplumu Fiziksel Aktivite Düzeyi Araştırması

 

 

Aktif Yaşam Derneği 2010 yılında, Türkiye toplumunun fiziksel aktivite düzey, alışkanlık, algı ve beklentilerini ortaya çıkarmak; elde edilecek verilerden yola çıkarak farklı hedef gruplara yönelik aktif yaşam stratejileri geliştirmek amacıyla Aktif Yaşam Araştırması 'nı gerçekleştirdi. Araştırma, Uluslararası Fiziksel Aktivite Anketi kullanılarak, 12 ilde (İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Balıkesir, Antalya, Malatya, Kayseri, Samsun, Trabzon, Erzurum, Diyarbakır) 2752 yüz yüze görüşme ile gerçekleştirildi. Elde edilen veriler, yaş, cinsiyet, şehir/bölge, SES, eğitim durumu, meslek, öğrencilik, BMI, fiziksel aktivite düzeyleri, hane halkı durumu vb. gibi değişkenlerle analiz edildi.

 

 

Araştırma Raporu için lütfen tıklayınız.

 

Araştırmanın çıktıların bazıları şunlar:

  • Toplumun sadece yüzde 25’i yeterli fiziksel aktivite seviyesine sahip. Yani bir başka deyişle toplumun dörtte üçü yeterli fiziksel aktivite düzeyine sahip değil.
  • En hareketsiz grup 15 – 19 yaş . Bu yaş grubundaki gençlerin yüzde 63’ü hareketsiz.
  • 15 - 19 yaş grubunu yüzde 54’lük hareketsizlik oranı ile 55 yaş üstü izliyor. Fiziksel aktivite anlamında en iyi durumda olan yaş grubu ise 35 – 44 yaş.
  • Düşük gelir grubu, yüzde 44’lük oranla en hareketsiz grup. Bu oran yüksek gelir grubunda yüzde 33’e düşüyor.
  • Meslek gruplarına göre bakıldığında; öğrenciler yüzde 72 ile en hareketsiz grup.
  • Fiziksel aktivite seviyesi iş yaşamında artıyor. Aktif olanların büyük çoğunluğunu ise iş yaşamında emek yoğunluklu çalışanlar. Fiziksel aktivite düzeyi en yüksek grup mavi yakalılar.
  • Serbest zamanlar ise halkın en hareketsiz olduğu zaman dilimini oluşturuyor. Toplumun serbest zaman değerlendirme kültürü fiziksel aktivite içermiyor.