İlköğretim Öğrencilerinde Fiziksel Aktivite Araştırması

 

Aktif Yaşam Derneği tarafından gerçekleştirilen “İlköğretim Öğrencileri Fiziksel Aktivite Araştırması”, Türkiye’deki 7-12 yaş arası ilköğretim öğrencilerinin fiziksel aktivite algı, alışkanlık ve düzeylerini belirlemeyi amaçlıyor. Araştırmada Türkiye temsili 600 öğrenci, 1 hafta boyunca günlük adım sayısını ve sıklığı ölçen akselerometre takılarak izlendi, 12 şehirde yüz yüze görüşmeler gerçekleştirildi.

 

 

 

Araştırma raporu iin lütfen tıklayınız.

 

Araştırmanın başlıca sonuçları;

  • Türkiye’deki ilköğretim öğrencilerin günlük aktivite düzeyleri önerilen rakamların oldukça altında. İlköğretim öğrencileri günlük ortalama 10.330 adım atıyor. Bu rakam erkek öğrencilerde 10.924, kız öğrencilerde 9.733. Bu yaş grubu için önerilen adım sayısı erkekler için 15.000, kızlar için ise 12.000.
  • Türkiye’de öğrenciler hafta sonları daha hareketsiz. İlköğretim öğrencilerinin günlük adımlarının saatlere göre dağılımına bakıldığında, öğrencilerin fiziksel olarak aktif olduğu zamanların büyük bir bölümünün okul saatleri içinde olduğu görülüyor. Öğrencilerin aktiflik düzeyi, okul saatleri dışında dramatik bir şekilde düşüyor. Hafta sonlarında öğrenciler, hafta içine kıyasla %15 daha az adım atıyor.
  • Yeni nesil okula kilolu başlıyor. Öğrencilerin büyük çoğunluğu fazla kilolu olma eşiğinde. %12’si ise fazla kilolu ya da obez kategorisinde yer alıyor. Fazla kilolu veya obez kategorisinde yer alanların oranı 10-11 yaş grubunda %9 iken 7-8 yaş grubunda %16’ya çıkıyor. Bu da ilköğretim öğrencilerin okul öncesi dönemde fazla kilolu veya obez olduklarını gösteriyor.
  • Hareketsiz çocuklar obez olmaya aday. Fiziksel aktivite seviyeleri, beden kitle indeksi ile karşılaştırıldığında, fazla kilolu ve obez çocukların fiziksel aktivite seviyelerinin daha düşük olduğu görülüyor. Başka bir deyişle, daha az aktif olan öğrenciler daha kilolu iken daha aktif öğrenciler daha az kilolu.
  • Aileler de hareketsiz. Öğrencilerin fiziksel aktivite düzeylerinin düşük olmasının önemli nedenlerinden biri ailenin spora uzak olması. Öğrencilerin ailelerinin yarısından çoğu spor yapmıyor. Aile ile birlikte spor yapma oranlarına bakıldığında, ebeveynlerin çocuklara spor yapma anlamında örnek oluşturmadığı görülüyor. Öğrencilerin %61’i ailesi ile birlikte spor yapmıyor. Ailesi ile birlikte spor yapan çocuklar yapmayanlara göre daha az kilolu. Ailenin çocuklara model olabilmesi, çocukların fiziksel aktiviteye ilişkin tutum ve davranışlarını etkiliyor.
  • Ev yaşamı hareketsiz. Öğrencilerin yarısına yakını hafta sonları ev dışında 2 saatten az vakit geçiriyor. Bu oran hafta içinde daha da düşüyor. Öğrencilerin %23’ü okul sonrası dışarıda oyun oynamıyor.  Televizyon ile birlikte bilgisayar kullanımı öğrenciler için en yoğun yapılan ev aktivelerinden. Çocukların büyük bir bölümü, evde geçen zamanlarını hareketsiz geçiriyor.